We offer a digital and a paperback version of  book 1:

 About the book

This is a manual for the ‘Do It Yourself’ construction of a Horizontal Flow Constructed Wetland (HFCW), a gravity-based wastewater treatment system, utilising nature to transform wastewater into safe water. This is specifically for locations where electricity is missing, scarce or too unreliable. This book summarises the basics, do's & don'ts and cheats and tricks gathered in 20+ years of building constructed wetlands.

 

It tells you about a low cost system, suited for small- to medium-scale installations, for domestic or commercial purposes without the use of pumps or energy. With this manual you can build one yourself. And you don't have to be an engineer, nor a scientist in water purification. It clarifies all aspects and explains it's not too difficult, useful even, and fun to do.

 

The entire process will be explained in simple, easy-to-follow steps:

1.   Determine the specifics of your wastewater to be treated

2.   Calculate and design your system

3.   Prepare the construction

4.   Construct your own system

5.   Aftercare

6.   Operate and maintain  


Workbook 1, Horizontal Flow, Digital version

Design & Build Your Own Constructed Wetland 
The easy guide to a low-cost, non-electric wastewater treatment

 

If PayPal  is not among your payment possibilities then you could  pay directly to our bank account  NL03 RABO 01388 140 82, in the name of  ECOFYT and state the book you want as well as the type: digital or paperback. Don't forget to send us an e-mail too, so we know your order is there and we canbe much faster in sending you your copy!

By clicking 'Toevoegen aan wonkelwagen" (=Add to shopping chart)

and by downloading digital content, I disregard my right of withdrawal.

€ 18,95

  • Beschikbaar

Workbook 1, Horizontal Flow, Paperback version

Design & Build Your Own Constructed Wetland 
The easy guide to a low-cost, non-electric wastewater treatment

 

Note: outside Europe the book will be sent by secure mail.
This is quite costly, at € 18,50 but we encountered too many losses which is disappointing for all parties involved.
Within Europe we will maintain the regular postage at € 6,00 as long as possible.

 

If PayPal  is not among your payment possibilities then you could  pay directly to our bank account  NL03 RABO 01388 140 82, in the name of  ECOFYT and state the book you want as well as the type: digital or paperback. 

 

Don't forget to send us an e-mail too, so we know your order is there and we can be much faster in sending you your copy!

€ 24,95

  • 0,2 kg
  • Beperkt beschikbaar
  • Levertijd: 5-8 dagen

Werkboek 2, bouwpakket verticaal doorstroomd helofytenfilter, digitale versie

Handleiding helofytenfilters voor zelfbouwers
De goedkope manier naar een eigen verticaal doorstroomd helofytenfilter (IBA klasse IIIB).

(70 pagina's, A4 formaat)

LET OP: Dit boek wordt kosteloos verstrekt bij ieder van de drie bouwpaketten die we hebben samengesteld.
Voor de bouwpakketten: kijk op onze website, www.ecofyt.nl

Als PayPal niet tot je (gewenste) betalingsmogelijkheden behoort dan kun je ons een e-mail sturen en dan kun je het rechtstreeks overmaken op NL03 RABO 01388 140 82, ten name van ECOFYT, onder vermelding van het boek dat je wilt hebben. 

 

Vergeet die e-mail niet, dan kunnen we het veel sneller toesturen!


Door akkoord te gaan met downloaden zie ik af van mijn herroepingsrecht.

€ 64,95

  • Beschikbaar

Werkboek 2                                                                                  over het boek

Dit is een handleiding die geschreven is voor de drie kant-en-klare bouwpakketten die ECOFYT ontwikkeld heeft: de kleinste is voor 1 tot 3 personen, dan 4-5 personen en tenslotte 6-8 personen, wellicht gebaseerd op twee buren die een filter willen delen. In alle gevallen gaat het om het zogenaamde verticaal doorstroomde helofytenfilter, dat voldoet aan de strengste eisen voor kleinschalige afvalwaterzuiveringen: conform de Nederlandse norm 'IBA klasse 3B'.

Dit boek bevat de basics, do's & don'ts en cheats & tricks, verzameld in 20+ jaar ervaring in het bouwen van helofytenfilters.

Met deze handleiding kun je het dus zelf bouwen. En je hoeft geen ingenieur te zijn, noch wetenschapper in waterzuivering. Het verduidelijkt alle aspecten en legt uit dat het niet te moeilijk is maar wèl nuttig en leuk om te doen.

Het hele proces wordt uitgelegd in eenvoudige, makkelijk te volgen stappen:

1. de basisprincipes 

2. de uitvoering

3. ins & outs over het gebruik

4. ins & outs over het onderhoud

5. materiaallijsten

6. bouwtekeningen  


Een woord vooraf (uit de Handleiding Helofytenfilters voor zelfbouwers)

 

Je staat op het punt om te beginnen aan iets dat je vast nog nooit gedaan hebt: het bouwen van een helofytenfilter.

Wij hebben daar echter al meer dan twintig jaar ervaring in en met deze handleiding zullen we je duidelijk maken wat je moet doen, waar je op moet letten en regelmatig ook: wat voor trucjes wij ontdekt hebben in de loop der jaren.

Wij weten natuurlijk helemaal niet wat jullie 'graad van bekwaamheid' is. Misschien ben je wel elektricien en zijn alle woorden die we aan dat stukje van deze handleiding besteden overbodig voor je. Misschien ben je een grondwerker of uitvoerder in de utiliteitsbouw en heb je maar een klein steuntje in de rug nodig... Toch willen we volledig zijn (zo volledig mogelijk, het is ook weer niet de bedoeling dat deze handleiding 1000 pagina's dik gaat worden) en dus zullen we aandacht besteden aan alles dat in ons opkomt.

 

Om te beginnen hebben jullie een bouwpakket gekocht. Dit bevat de materialen die je nodig hebt om het filter te realiseren. Zaken als bijvoorbeeld een graafmachine zitten er natuurlijk niet in.

We hebben drie standaard bouwpakketten samengesteld: voor een huishouden van 1-3 personen is er de 3P, voor een huishouden van 4 of 5 personen is er het pakket 5P en voor de mensen die samen met hun buren willen gaan bouwen (of die een heel groot gezin ambiëren?) is er het 8P pakket.

Het pakket is overigens gebaseerd op een nieuwbouwsituatie. Dan heb je namelijk invloed op hoeveel afvoeren uit het huis komen en waar die zijn. Bij bestaande bouw is een standaardpakket niet per definitie passend. Bij nieuwbouw kun je je plannen aanpassen aan je wensen en omstandigheden.

 

Nu kan één enkel concept nooit alle lading voor iedereen dekken. En deze drie pakketten kunnen dat ook niet. Misschien ben je wel tot de conclusie gekomen dat in jullie tuin de afstanden echt anders moeten. Of dat de niet-verkeersbelastbare putten geen goede keuze zijn; daar waar de putten moeten komen, wilden jullie nu juist ook je parkeerplek maken...

Wordt je nieuwe huis op palen gefundeerd? Dan kun je beter ook zogenaamde polderzettingstukken bij bestellen, dat komt op ongeveer € 65,- (incl. BTW). Als je huis 'op staal' gefundeerd is (een zandpakket, meegevend met eventuele zakkingen) dan is dat niet nodig.

Of misschien wil je het schoongemaakte water liever maximaal hergebruiken in plaats van 'botweg' lozen op het oppervlaktewater?

Onze service gaat ver genoeg om jullie hierbij te helpen, maar deze handleiding kan uiteraard niet alle denkbare details beschrijven.

En toch: in de tekst zul je zaken tegenkomen die je ook in uitzonderingssituaties kunnen helpen.

Je wilt vast wel geloven dat wij in de decennia dat wij deze systemen bouwen veel flexibiliteit aan de dag moesten leggen omdat we, in binnen- en buitenland, zulke verschillende situaties tegenkwamen.

Met dat in gedachte is ook deze handleiding geschreven.

 

En los daarvan: je hoeft het niet zelf te bouwen! Dit pakket kun je ook, compleet zorgeloos, door ons laten bouwen of de gulden middenweg: jullie bouwen het, maar je vraagt ons om een specialist naar je toe te sturen, voor één of twee, of wat je maar wilt dagen om je bij te staan bij alle dingen die je net iets te moeilijk acht. Uit ervaring weten we dat enig technisch inzicht noodzakelijk is. Als je twee linkerhanden hebt is het verstandiger om hulp te vragen van iemand met enige deskundigheid.

 

Samen komen we er altijd uit! En wij vertrouwen erop dat je, ook al heb je het nooit eerder gedaan, veel meer kunt dan je denkt, als je maar goed voorbereid bent. 

 
Taking responsibility and action towards water pollution is an integral part of the corporate vision of ECOFYT, the author's constructed wetlands company in Holland. Frank van Dien says, “It's all about transferring knowledge around the problems of wastewater and, even better, about the possible solutions. Raising awareness, so I'm convinced, will be to the benefit of the environment. This book tells you that ‘Not In My Back Yard’ is not applicable… but ‘YES! In My Back Yard’ is...” 

________________________________________________________________________________________________________________

 

De bedrijfsvisie van ECOFYT, het bedrijf van de auteur, luidt: Neem verantwoordelijkheid voor - en maatregelen tegen watervervuiling. Frank van Dien zegt: "Het gaat erom kennis over de problemen rondom afvalwater over te brengen en, nog beter, kennis over de mogelijke oplossingen. Het bewustzijn vergroten, daar ben ik van overtuigd, zal ten goede komen aan het milieu. Dit boek vertelt je dat 'Not In My Back Yard' niet van toepassing is ... maar "Ja! In My Back Yard" wel..."